Selecteer een pagina

Vaderdag onderzoek 2017

Right Minds is een jonge, gedreven organisatie met passie om bedrijven beter te laten presteren door hen over juiste informatie te laten beschikken. Right Minds verzamelt en analyseert data om waardevolle insights te creëren op eigen initiatief of in opdracht van (inter)nationale organisaties. De afgelopen twee maanden heeft Right Minds twee onderzoeken uitgevoerd naar de gebruiken en verwachtingen omtrent Moederdag en Vaderdag. Deze onderzoeken, in de vorm van een digitale enquête, zijn op eigen initiatief uitgevoerd onder een groep van 574 Nederlandse respondenten, representatief voor geslacht en leeftijd in Nederland. Op deze pagina is een media kit beschikbaar welke vrij gebruikt kan worden wanneer Right Minds als bron wordt vermeldt.

Mediakit

Vaderdag Onderzoek 2017 Persbericht in PDF
Vaderdag Onderzoek 2017 Persbericht in MS Word (.zip)
Additionele onderzoeksresultaten grafieken in PDF

Vaderdag quotes uit het persbericht in PDF
Vaderdag gratis stockphotos (.zip vrij te gebruiken voor zowel privé als commerciële doeleinden)

Right Minds Logo